PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Một số câu hỏi thì đầu vào thường gặp trong ngành EVNOanh Kimmy
14-11-2012, 05:21 PM
1. Quy định cỡ dây trung tính so với dây pha trong lưới phân phối của mạng 3 pha ?
2. Tại sao trong lưới điện phân phối phải làm tiếp địa lặp lại. Yêu cầu đối với dây tiếp địa. Theo quy định, giá trị điện trở nối đất lập lại lớn nhất là bao nhiêu?
3. Theo quy định điện trở đất của trạm biến áp và đường dây 22 kV lặp lại trị số là bao nhiêu. Trình bày cách đo xác định điện trở đất.
4. Nêu các nguyên nhân gây tổn thất điện năng và các biện pháp làm giảm tổn thất điện năng?
5. Công dụng của dầu trong MBA là gì ?
6. Phân loại máy biến áp ? Hãy nêu các gam công suất máy biến áp đang sử dụng trên lưới điện của Điện lực.
7. Nêu trình tự xử lý sự cố máy biến áp phân phối ?
8. Trình bày các thiết bị chính trong trạm biến áp.
9. Nêu quy định về thời hạn các loại kiểm tra máy biến áp.
10. Nêu các nội dung kiểm tra trong công tác kiểm tra định kỳ MBA ?
11. Nêu các ưu nhược điểm khi đấu song song 2 MBA Nêu các điều kiện để đấu song song 2 máy biến áp. Trình bày và giải thích một điều kiện..
12. Chuyển “tape” MBA có ý nghĩa gì ?
13. Nêu một số hư hỏng bên trong MBA, nguyên nhân và cách khắc phục.
14. Nội dung kiểm tra máy biến áp sau khi lắp đặt.
15. Nêu các quy định về vận hành máy biến áp ở điều kiện bình thường
16. Tại sao người ta nối đất điểm trung tính phía hạ áp máy biến áp? Khi dây trung tính của của lưới hạ thế bị đứt thì xảy ra hiện tượng gì ?
17. Trình bày các thủ tục nghiệm thu đóng điện một trạm biến áp. Trình bày cách đo các thông số chính khi nghiệm thu đóng điện.
18. Trình bày trình tự đóng cắt một trạm biến áp.
19. Dao cách ly là gì ? Cấu tạo và phân loại dao cách ly ? Các nguyên tắc thao tác dao cách ly ? Các thông số chính của dao cách ly ? Ý nghĩa các thông số này ?
20. Recloser là gì ? Tại sao phải sử dụng Recloser ?
21. FCO, LBFCO là gì ? Sự khác biệt giữa 2 thiết bị này?
22. LBS là gì ?
23. TU là gì ? Tại sao phải dùng TU ? Trình bày và giải thích tại sao trong vận hành TU không được hở mạch ?
24. TI là gì ? Tại sao phải dùng TI ? Trình bày và giải thích tại sao trong vận hành TI không được ngắn mạch.
25. Tại sao phải lắp tụ bù trên lưới điện ? Có bao nhiêu hình thức bù trên đường dây truyền tải ? Sự khác biệt giữa bù ứng động và bù cố định ?
26. Vì sao phải nối đất lưu động?
27. Dây nhôm lõi thép, công dụng của thép và nhôm ? Tác dụng của lõi thép trong dây nhôm lõi thép ? Ưu điểm lớn nhất và tại sao ta phải dùng dây nhôm trong lưới điện
truyền tải (trong khi dây nhôm lại gây tổn thất lớn hơn dây đồng)?
28. Trình tự ép nối một dây nhôm lõi thép (dưới đất, trên cao) ?
29. Tạ chống rung là gì ? Tại sao phải sử dụng tạ chống rung ?
30. Vì sao mặt trong của sứ lại lõm và sứ lại có những đường cong nhấp nhô ?
31. Đường dây truyền tải thông thường chịu tác động bởi những lực nào ?
32. Liệt kê các loại cột hiện có trên lưới truyền tải của điện lực ?
33. Cho biết vai trò của các loại cột đỡ, cột góc, cột néo thẳng, cột néo góc, cột đỡ vượt, cột dừng ?
34. Công dụng của bộ chằng néo cột? Thường sử dụng ở những vị trí nào ?
35. Trình bày quy trình sử dụng ampe kìm ?
36. Trình bày quy trình sử dụng mêgômét ?
37. Thế nào là nối đất an tòan, nối đất làm việc và nối đất chống sét ?

Oanh Kimmy
14-11-2012, 05:22 PM
Câu hỏi 1: Giải thích tại sao bộ điều chỉnh điện áp của máy biến áp lại đặt phía cuộn dây so cấp mà không đặt phía cuộn dây thứ cấp?

Câu hỏi 2: Máy biến điện áp làm nhiệm vụ gì trong trạm biến áp? Sự giống nhau và khác nhau giữa máy biến áp lực và máy biến diện áp? Sự giống nhau và khác nhau giữa máy biến điện áp và máy biến dòng diện?

Câu hỏi 3: Có bao nhiêu dạng sự cố co bản trong hệ thống? Vẽ sơ đồ và giải thích?

Câu hỏi 4: TI hình xuyến treo ở cổ cáp làm việc nhu thế nào? Tại sao dây tiếp địa cổ cáp lại phải luồn trong lòng TI hình xuyến?

Câu hỏi 5: Trong trạm biến áp phân phối hạ thế công to diện dặt ở phía truớc và sau máy biến áp có gì khác nhau?

Câu hỏi 6: Vì sao TI cao thế thuờng dấu ở 2 pha A, C mà không dấu ở pha B?
Nếu dấu TI ở pha A, B hoặc ở pha C, B có duợc không? Tại sao cuộn dây thứ cấp máy biến diện áp thuờng duợc nối dất pha b ở mà không nối dất ở pha a hoặc pha c?


Câu hỏi 7: Công to diện vô công và công to diện hữu công có gì khác nhau? Tại sao các cực dấu dây của hai loại công to này lại giống nhau?

câu hỏi 8: Tại saonói máy biến áp lực vừa là nguồn diện trung gian lại vừa là phụ tải của luới diện?

câu hỏi 9: Tại sao nguời ta không dùng dây nhôm lõi thép trong luới diện hạ thế 0.4kV?

Câu hỏi 10: Hệ thống diện gồm mấy phần tử? Nhiệm vụ của các phần tử trong hệ thống diện? Nêu các chỉ tiêu dể dánh giá chất luợng hệ thống diện?


Câu hỏi 11: Dầu biến thế làm nhiệm vụ gì trong máy biến áp? Nêu các tiêu
chuẩn quan trọng nhất của dầu máy trong vận hành? Phuong pháp quản lý dầu máy biến áp trong vận hành?


Câu hỏi 12: Truớc khi dua một máy biến áp lực vào vận hành phải làm những thí nghiệm gì, nêu các hạng mục cần thí nghiệm và giải thích?


Câu hỏi 13: Ðộ võng và khoảng cách tới dất là gì? Ðộ võng và khoảng cách tới dất phụ thuộc vào các yếu tố gì?


Câu hỏi 14: Tổn thất diện áp là gì? Nêu các giải pháp làm giảm tổn thất diện áp?


Câu hỏi 15: Hãy giải thích vì sao luới diện phân phối 3 pha 4 dây cuộn thứ cấp của máy biến áp bắt buộc phải dấu theo so dồ hình sao và có thêm dây trung hòa?


Câu hỏi 16: Giải thích vì sao truớc khi dóng diện máy biến áp phải thí nghiệm
không tải? Dòng diện không tải có liên quan gì dến việc dánh giá chất luợng máy
biến áp?Câu hỏi 17: Tụ bù có vai trò gì trong việc giảm tổn thất diện nang trên luới diện?


Câu hỏi 18: Sự khác nhau và uu nhuợc diểm trong việc dặt tụ bù phía cao thế và phía hạ thế?


Câu hỏi 19- Vì sao tụ bù 3 pha thuờng dấu theo so dồ tam giác, chỉ bù cho luới
diện bằng tụ diện 3 pha mà không bù 1 pha? Nêu nguyên nhân gây ra tổn thất
diện nang do tụ bù trong vận hành?


Câu hỏi 20: Tại sao khi lựa chọn máy biến diện áp và máy biến dòng phải quan
tâm đến công suất định mức của máy biến diện áp và trở kháng định mức thứ cấp
của máy biến dòng? Hóy cho biết cách xác định khả năng cho phộp nối các dụng
cụ đo vào cuộn dõy thứ cấp của máy biến diện áp và máy biến dòng?


Cõu hỏi 21: Cấp chính xác của công tơ điện là gì? Có mấy loại sai số của công tơ
điện?Câu hỏi 22: Trong hệ thống diện có trung diểm không nối dất khi xảy ra chạm
dất 1 pha trên duờng dây và chạm dất 1 pha trên thanh cái thì bảo vệ nào tác dộng?
Hãy trình bày nguyên lý làm việc của 2 loại bảo vệ chạm dất trên?


Câu hỏi 23: Vai trò của tủ chỉnh luu và hệ thống ắc quy trong trạm biến áp
110kV? Hãy giải thích vì sao trong trạm biến áp 110kV tủ chỉnh luu không thể
thay thế vai trò của hệ thống ắc quy?

Câu hỏi 24: Máy biến thế tự dùng làm nhiệm vụ gì trong trạm biến áp? Tại sao
không cho phép các máy biến áp tự dùng cấp diện cho các phụ tải bên ngoài trạm
biến áp?


Câu hỏi 25: Cho so dồ một trạm biến áp 110kV, hãy cho biết cách dọc so dồ vận
hành một trạm biến áp:
- Thiết bị diện.
- Vị trí lắp dặt.
- Cách ký hiệu tên thiết bị theo so dồ vận hành.


Câu hỏi 26: Cho so dồ nguyên lý bộ diều chỉnh diện áp duới tải của máy biến áp
110kV hãy giải thích cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ diều chỉnh diện áp duới
tải theo so dồ dã cho?


Câu hỏi 27: Hãy giải thích vì sao máy biến áp 110kV/ 22kV/ 10kV phải dùng tổ
dấu dây sao không, sao không, tam giác (Y0/ Y0/ D)?

Câu 28: Các máy biến áp phân phối hạ thế ở cấp diện áp 22kV/ 0,4kV phải dùng phải
dùng tổ dấu dây sao không, sao không (Y0/ Y0) hoặc tổ dấu dây tam giác, sao không (D/ Y0)?

Câu hỏi 29: Tại sao tủ diện tổng trung thế và tủ liên lạc trung thế thuờng xử dụng
ba máy biến dòng, các tủ diện duờng dây thuờng xử dụng hai máy biến dòng?

Câu hỏi 30: Giới thiệu các bảo vệ ro le cho một máy biến áp 110kV? Bảo vệ so
lệch máy biến áp làm việc nhu thế nào? Có gì khác nhau giữa bảo vệ so lệch với
bảo vệ quá dòng, cắt nhanh? Bảo vệ quá dòng và bảo vệ cắt nhanh duợc ứng dụng
trong so dồ bảo vệ ro le nào?


Câu hỏi 31: Có mấy loại tiếp dịa trong luới diện cao hạ thế? Hãy nêu các quy
dịnh về các trị số diện trở tiếp dịa tiêu chuẩn trong trạm biến áp và duờng dây trên
không?


Câu hỏi 32: Vai trò của hệ thống tiếp địa trong hệ thống điện? Nêu các quy định
của các trang bị nối đất?

Câu hỏi 33: Giải thích vì sao cọc tiếp dịa và các bộ phận nối dất phải chôn sâu
cách mặt dất từ 50- dến 80cm?


Câu hỏi 34: Thế nào là nối dất nhân tạo, tại sao bộ phận nối dất nhân tạo làm
bằng thép mà không làm bằng dồng hoặc bằng nhôm?


Câu hỏi 35: Dòng diện không tải của máy biến áp là gì? Cách thí nghiệm dể xác
dịnh dòng diện không tải của một máy biến áp?


Câu hỏi 36 - Máy biến điện áp làm nhiệm vụ gì trong hệ thống điện? Tại sao nói
máy biến điện áp thường làm việc trong chế độ không tải? Quy định về cách đấu
dây máy biến điện áp trong lưới điện?

Câu hỏi 37: Nguyên lý cấu tạo của chống sét van? Vị trí lắp dặt chống sét van
trên luới diện và trạm biến áp?


Câu hỏi 38: Nguyên lý cấu tạo của máy biến diện áp kiểu diện dung? Quản lý
vận hành máy biến diện áp kiểu diện dung?

Câu hỏi 39: Máy biến áp tạo trung tính và cuộn kháng lắp ở thanh cái 6,10kV
làm nhiệm vụ gì, nguyên lý làm việc của máy biến áp tạo trung tính?

Câu hỏi 40: Tại sao cuộn dây 35kV của máy biến áp 110kV dấu sao thuờng duợc
nối dất qua cuộn kháng diện? Nêu biện pháp dảm bảo an toàn cho nguời vận hành
khi thao tác cuộn kháng?


Câu hỏi 41: Nguyên lý làm việc của bộ tự dộng dóng nguồn diện dự phòng
ATS dùng trong luới diện hạ thế?


Câu hỏi 42: Có mấy loại trạm biến áp phân phối hạ thế? Hãy giới thiệu các loại
trạm biến áp thông dụng?


Câu hỏi 43: Cáp vặn xoắn có cấu tạo nhu thế nào? Uu nhuợc diểm của cáp vặn
xoắn, phạm vi ứng dụng của cáp vặn xoắn trên luới diện phân phối hạ thế?

Câu hỏi 44: Trình bày kỹ thuật buộc dây trên sứ dỡ?

naTuan90
14-11-2012, 08:20 PM
Cảm ơn chị Oanh Kimmy rất nhiều. Bài viết rất bổ ích.

voty
14-06-2013, 03:05 PM
co phan dap an luon khong vay?

thidtk5
27-07-2013, 05:33 PM
có đáp án không vậy

anhtuanvnpt
01-08-2013, 10:59 AM
co dap an thi hay qua

Jonh lee Ha
06-09-2013, 09:26 PM
có phần đáp án không,cho xin với

ledungpro123
08-07-2014, 09:37 PM
co dap an ko vay pa kon

ninh viet tu
09-07-2014, 12:37 PM
Đáp án mỗi người tự chuẩn bị thì tốt hơn.
Quăng đáp án lên đây bà con lấy cái đó làm phao cứu sinh khi làm bài kiểm tra thì lại thành dở vì thế các bạn chịu khó đọc Quy Phạm Trang Bị điện để tìm đáp án nhé.

Thân.